Laatste berichten

Werkbezoek CDA Kinderboerderij

27 juni 2017

CDA-raadslid Mark van Oostrum: “Met plezier kijkt de CDA-fractie terug op het werkbezoek aan de kinderboerderij. Met de gedreven exploitant van de kinderboerderij, Sandy Seijn, is intensief gesproken over alles wat bij de exploitatie van de kinderboerderij komt kijken.

Lees meer

Regionaal samenwerken bij energiebeleid geeft Voorschoten kansen

19 juni 2017

CDA raadslid Cees Bremmer: “Het klimaatbeleid is volop in beweging. Innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Door in regionaal verband samen te werken is de gemeente Voorschoten veel beter in staat om deze ontwikkelingen te volgen."

Lees meer

Plan Roosenhorst is kan en moet nog beter

19 juni 2017

“Omdat in het verleden de hoofdprijs betaald is voor het uitkopen van de kassen in de Duivenvoordecorridor kun je er niet omheen dat een stuk beperkte en op de omgeving aangepaste woningbouw in dit gebied onontkoombaar is”

Lees meer

Werkorganisatie Duivenvoorde wordt efficiënter

8 juni 2017

In de commissie Burger en Bestuur van 1 juni jl. is de begroting van de werkorganisatie Duivenvoorde besproken. Mark van Oostrum: “De CDA-fractie heeft gemengde gevoelens bij de begroting 2018 ...

Lees meer

Meer nieuwsberichten...

Uitgelicht