bootstrap buttons

UITGELICHT

In het onlangs in de commissie wonen,ruimte en groen(WRG) besproken nieuwe ontwerp actieplan 2018-2023 is voorgesteld de genoemde plandrempel te bepalen op 65 decibel. In het vorige actieplan 2013-2018 is een plandrempel van 68 dB gehanteerd. “De plandrempel van 68 DB werd in 2013 nergens overschreden en er was toen geen noodzaak om maatregelen te overwegen. Het nieuwe plan is ambitieuzer en legt de lat dus hoger," aldus CDA Raadslid Cees Bremmer.

LAATSTE NIEUWS

9 november 2018

"Voorzitter. Duurzaam vooruitstrevend samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten. Dit belooft de coalitie voor de raadsperiode 2018-2022. Voor deze raad de opdracht te bezien hoe het staat met de mooie beloften."

7 november 2018

Alles op alles zetten om het zwembad Het Wedde ook na 2021 open te houden was het CDA-standpunt tijdens de campagne afgelopen voorjaar. En dat vindt het CDA nog steeds, ook na de recente publicatie, begin november, van een rapport van een onafhankelijke Taskforce met deskundigen.

30 oktober 2018

Er ligt een voorstel van het college van BenW om de regelgeving rond de Winkeltijden in Voorschoten volledig los te laten. Dus ook op collectieve feest- en vrije dagen als 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag.

25 augustus 2018

Het CDA betreurt de beslissing van raadslid Esmée van Herk om verder te gaan als eenmansfractie en de raadszetel niet beschikbaar te stellen aan het CDA Voorschoten.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Via de knop hiernaast kunt u het CDA Verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2018 - 2022 inzien in een PDF bestand.

CONTACT