Laatste berichten

Ouderen verdienen meer aandacht in het beleid van verkeersveiligheid.

6 februari 2017

“Terecht besteedt de nieuwe Verkeersvisie 2017 een aparte paragraaf aan de vergrijzing in onze samenleving,die ook Voorschoten niet voorbij gaat. In Voorschoten wonen bovengemiddeld veel ouderen. Dat vraagt volgens het College van B&W extra aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen voor senioren en ouderen binnen de gemeente Voorschoten”.

Lees meer

CDA Election Dinner in Voorschoten

22 januari 2017

Op 20 januari organiseerde het CDA een ‘Election Dinner’. Deze keer vond het plaats in Restaurant Allemansgeest en was het CDA Voorschoten min of meer gastheer. Naast lijsttrekker Sybrand Buma waren fractievoorzitter in de 1e kamer Eelco Brinkman, ondernemersvoorman Hans de Boer, burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt en alle Zuid Hollandse kandidaten aanwezig.

Lees meer

Verbindingen openbaar vervoer mogen niet verder verslechteren.

20 januari 2017

“De trend moet gekeerd dat de verbindingen van het openbaar vervoer met Voorschoten verder verslechteren. De afgelopen jaren is Voorschoten er qua positionering in het openbaar vervoer in een aantal opzichten erop achter uitgegaan. Als die trend doorzet, doet dat schade aan de bereikbaarheid van onze gemeente”.

Lees meer

Meer nieuwsberichten...

Uitgelicht