bootstrap builder

UITGELICHT

Het is al een tijd lang stil rond de Moeder Godskerk in Voorschoten, te stil vinden CDA en VVD. In de recente commissie wonen, ruimte en groen (WRG) stelden beide fracties via CDA-raadslid Cees Bremmer, die zijn door ziekte afwezige VVD-collega Bart Lavrijsen verving, in de rondvraag enkele kritische vragen aan het College van burgemeester en wethouders.

LAATSTE NIEUWS

6 februari 2019

De gemeenteraadsfractie van het CDA is ingenomen met de toezegging van het College om meer tijd te nemen voor de besluitvorming over de vaststelling van kaders voor de ontwikkeling van de locatie Kruispunt.

6 februari 2019

René Zoetemelk: “Wij hebben veel waardering voor de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Taskforce. Het is zaak nu op korte termijn te besluiten tot instandhouding van Het Wedde en daarvoor de vereiste financiële middelen vrij te maken."

27 november 2018

In het nieuwe actieplan 2018-2023 is voorgesteld de genoemde plandrempel te bepalen op 65 decibel. Daarmee is het plan ambitieuzer dan het vorige actieplan en legt de lat dus hoger.

9 november 2018

"Voorzitter. Duurzaam vooruitstrevend samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten. Dit belooft de coalitie voor de raadsperiode 2018-2022. Voor deze raad de opdracht te bezien hoe het staat met de mooie beloften."

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Via de knop hiernaast kunt u het CDA Verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2018 - 2022 inzien in een PDF bestand.

CONTACT