bootstrap theme

CEES BREMMER


"Een financieel gezond, duurzaam, veilig en leefbaar Voorschoten, daar ga ik voor."

Ik ben nu 69 jaar, woon al bijna 45 jaar sinds 1974 in Voorschoten. Woonde eerst in Adegeest en nu in Bijdorp. Ken het dorp dus goed. Ik ben sinds 2014 voor de 2e keer gemeenteraadslid. Was dat ook al een keer eerder in mijn jonge jaren. Met uw en jouw steun ga ik de komende jaren graag verder als raadslid.


Ik was o.a. lid van Tweede Kamer, Europees Parlement en Hoogheemraadschap van Rijnland. Vervul nu diverse bestuurlijke functies, zoals in de Raad van Toezicht van zorgstichting CardiaDuinrust, het algemeen bestuur van dagblad Trouw en de Vereniging voor Klachtrecht.


Ben verder een enthousiast zwemmer in het Wedde (zwembad moet blijven!) en fitnesser bij Goederaad. Voorts ben ik in vrije tijd actief in de protestantse gemeente Voorschoten, o.a. in de cantorij.

Een financieel gezond, duurzaam, veilig en leefbaar Voorschoten daar ga ik als Raadslid voor. En uiteraard met luisterend oor voor vragen en signalen van bewoners, zoals bij allerlei overlast. Of bij geen gehoor dan wel niet of (te) laat antwoord krijgen van de gemeente. Een fijne gemeenschap met veel ruimte voor eigen inbreng van bewoners, verenigingen, kerken en sportclubs. Senioren verdienen daarbij extra aandacht.


Voor het CDA blijft Voorschoten zelfstandig en gaat niet fuseren. Met goede voorzieningen zoals zwembad of eigen sociaal loket in het gemeentehuis. Mag ik 21 maart a.s. op uw en jouw stem rekenen?


Cees Bremmer

cbremmer@voorschoten.nl