design your own website

ESMÉE VAN HERK


"Van Voorschoten, voor Voorschoten..."

Als raadslid in je eigen dorp kan je direct bijdragen aan het verbeteren en versterken van Voorschoten. Besluiten van de raad hebben tenslotte, direct gevolgen voor de leefomgeving van inwoners, ondernemers en verenigingen. Voorschoten is een prachtige zelfstandige gemeente om in te wonen, te werken en recreëren, mogelijk gemaakt door al onze voorzieningen in samenwerking met de vele vrijwilligers. Dat wil je graag met elkaar behouden, liefst versterken. Grote kracht is het verbinden van ondernemers, inwoners en een luisterende overheid, zgn. burgerparticipatie. Indien we goed naar elkaar luisteren en wensen te communiceren, binnen de juiste gezonde financiële kaders en beleidsterreinen (in feite de kern waar het om draait), gaan we er als gemeente op vooruit. Samenwerken met andere gemeente speelt daarbij ook een belangrijke rol. Want samen leven doe je niet alleen, maar met elkaar!!


Ik woonde in mijn jonge jaren in de wijk Bijdorp. Tijdens mijn studie economie en rechten woonde ik afwisselend in Leiden en Voorschoten. Studeren in Leiden en werken bij de Gouden Leeuw in Voorschoten. Na mijn studie heb ik enige jaren in Genève gewoond en gewerkt als relatiebeheerder in de Trust (fiscaal) en het vermogensbeheer, daar was ik ook actief als vrijwilliger in de Nederlandse gemeente. Ik keerde met mijn drie kinderen in augustus 2009 terug in Voorschoten, waar ik aan de slag ging bij makelaar Frans Spendel en als commissielid voor het CDA en direct actief werd in de hechte gemeenschap als vrijwilliger voorzitter van IJsclub Voorschoten (tot 2013). Tegenwoordig ben ik naast het raadswerk, werkzaam als toezichthouder, relatiebeheerder van het Bondsgebouw, actief bestuurslid bij de Oranjevereniging, rij ik regelmatig als vrijwilliger op de cirkelbus en ben ik lid van de sponsorcommissie bij MHC Forescate. Deze inspirerende contacten met Voorschotenaren zorgen er veelal voor dat je weet wat erin het dorp leeft. Iedere week kom je weer mensen tegen en word je als raadslid geconfronteerd met nieuwe problemen, maar ook zeer goede ideeën die, naar haar mening te weinig worden uitgenut.

Ik was in mijn jeugd al politiek actief, als bevlogen voorzitter van het CDJA, uiteraard in het mooie Voorschoten. Na mijn terugkeer, vanuit Geneve, in Nederland en dus Voorschoten (2009) werd ik bijna vanzelfsprekend actief burgerraadslid voor het CDA in de commissie Wonen Ruimte en Groen en later in de Commissie Burger en Bestuur (Financiën). Op 7 maart 2013 volgde ik mijn vader Koos van Herk (12 jaar actief geweest en zo blijft de kennis paraat) op als raadslid voor de commissie wonen ruimte en groen, een bijzonder moment. In de commissie wonen Ruimte en Groen wordt voornamelijk gesproken over de inrichting van de buitenruimte. Een mooi roerige commissie, waarbij een sterke raad belangrijk is, omdat iedere genomen maatregel direct gevolgen heeft voor de directe woonomgeving en eigendommen van onze inwoners. Het gaat hierbij niet alleen om verkeerssituaties en herinrichting van Beresteijn en het Segaar terrein, maar ook over duurzaamheid. Afgelopen raadsperiode heb ik mij als econoom ook aangesloten als raadslid bij de commissie Burger en Bestuur om met mijn kennis richting en sturing te geven aan een gezonde financiële gemeente begroting.


Esmée van Herk

esmeevanherk@hotmail.com