bootstrap builder

HELGA DULFER


"Meedoen, juist als je een beperking hebt, is belangrijk. Het geeft gevoel van eigenwaarde en zorgt ervoor dat mensen niet vereenzamen."

Ik ben 66 jaar en begin jaren 70 vanuit Den Haag samen met mijn man en onze dochter naar Voorschoten gekomen. Wij zijn begonnen in Noord Hofland en wonen na Bijdorp nu al 14 jaar met veel genoegen in een aangepaste woning in Starrenburg 2.


Sinds 2009 maak ik als burgerraadslid voor het CDA deel uit van de commissie Mens en Samenleving. In deze commissie gaat het voor een groot gedeelte om inwoners die op de één of andere manier een beroep op de gemeente moeten doen. De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn bij uitstek de wetten die ‘meedoen’, al dan niet met een beperking, regelen. Meedoen, juist als je een beperking hebt, is belangrijk. Het geeft gevoel van eigenwaarde en zorgt ervoor dat mensen niet vereenzamen. Meedoen kan niet altijd via betaald werk, maar ook werkzaamheden in het kader van vrijwilligerswerk kunnen veel voldoening geven!

Ik vind het belangrijk dat inwoners van ons dorp als zij ondersteuning nodig hebben, deze passend is in hun leven. Het moet niet zo zijn dat het hebben van een zorgvraag alles overheersend aan het dagelijks leven is. Integendeel, het invullen van een zorgvraag moet zo gebeuren dat dit naadloos aansluit op de levensfase en de gewoonten van onze inwoners. Zij moeten regie over hun zorgvraag kunnen voeren. Dit geldt evenzeer voor onze ouderen; tot op hoge leeftijd leiden veel van onze dorpsgenoten nog een druk sociaal leven dankzij bijvoorbeeld de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten die zich met name op het belang en de interesses van deze doelgroep richt.


Ook landelijk ben ik nauw betrokken in diverse werkgroepen die er allemaal op gericht zijn de positie van burgers met een handicap of chronische ziekte te verbeteren. Na ruim 9 jaar burgerlidmaatschap zou ik mij de komende periode graag met uw steun inzetten als raadslid!


Helga Dulfer

h.dulfer@hotmail.com