web development software

Reactie Hand Kranendonk op bijdrage Algemene beschouwingen van de CDA Fractie.


Gepubliceerd: 14 november 2017

''Beste René,


Ik ben aangenaam verrast met de tekst van de bijdrage van de CDA fractie (had een deel van de Alg. Beschouwingen via mijn iPad gevolgd, maar toen was het al avond en lees eerst nu pas jouw/jullie tekst).


Ik hoor onder Voorschotenaren veel boosheid op de gemeente politiek: alle College-leden zijn weg, geen enkele politicus heeft zijn excuses aangeboden voor de financiële puinhoop (in tegendeel, er wordt voortdurend gezegd dat er € 75 mln. goed geinvesteerd is), de voortdurende wegwerkzaamheden/afsluitingen zijn velen een doorn in het oog (waarom gaat een zelfde weg steeds weer open en dicht?) en de politiek organiseert wel inspraak avonden waar veel burgers participeren maar luistert vervolgens niet: de oorspronkelijke plannen van 50% lastenverhogingen en 50% bezuinigingen lijken ongewijzigd door te gaan.


Waarom kan ik jullie bijdrage zo waarderen?


  • het nemen van verantwoordelijkheid: "oprechte excuses voor het besturen met een gat in de hand", "fout is fout".
  • het noemen van concrete punten aangereikt op inspraakavonden en daarmee duidelijk tonen dat er echt naar burgers geluisterd is: (bijv. "duivel's dilemma", inwoners willen dat voorzieningen zoveel mogelijk worden ontzien of zoals de heer Dessens het zei: De verenigingen zijn het cement van de Voorschotense samenleving)
  • het benoemen en toepassen van leerpunten uit onderzoeken als de Begrotingsscan en Rekenkamercommissie (toezichthoudende taak van de Raad verbeteren, teveel geld uitgeven aan beheertaken)
  • bestuurlijke toekomst: het benoemen van een breed levende verontrusting bij burgers dat de provincie Voorschoten richting een fusie met Leiden drijft.


En dan stellen jullie ook heel concreet onbegrijpelijke uitgaven als het asfalteren van Essenlaan en Elstlaan en de € 96.000 voor het centrum aan de orde. Enkele jaren geleden is het asfalt van de Essenlaan gerepareerd, d.w.z. dat alle zwakke plekken en verzakkingen van nieuw asfalt zijn voorzien, dus waarom er nu weer geasfalteerd moest worden begrijp ik ook niet. Ook lijken zich al weer nieuwe uitgaven af te tekenen: de nieuwe asfaltlaag heeft de Essenlaan verhoogd en sluit nu niet meer goed aan op de bruggetjes van de toegangen tot de woningen aan de Essenlaan en dat bewoners daarover willen gaan klagen.


Terug naar de kern: in de pers focust het CDA op het zwembad. Dat is absoluut een belangrijk onderwerp. Maar zouden jullie in de pers / Voorschoten online niet veel meer moeten doen met jullie beschouwing? Een stukje nederigheid en het Mea Culpa vind ik heel verfrissend, hoor ik niet bij andere partijen en bouwt vertrouwen in de lokale politiek weer een beetje op. Concrete, belangrijke zaken noemen die je tijdens de inspraak avonden van burgers hebt gehoord en vertellen hoe je daarmee aan de slag wilt gaan zullen burgers het gevoel geven dat politici echt geluisterd hebben. Een duidelijke visie op de bestuurlijke toekomst.


Bedankt voor al die tijd en energie die jullie investeren in het Raadswerk!


Hartelijke groet,

Hans Kranendonk''Lees ook de Bijdrage Algemene Beschouwingen van het CDA