how to create a website for free

CDA, ONS Voorschoten, PvdA en VVD:
Gemeentelijk accommodatiebeleid kan beter! 


Gepubliceerd: 20 maart 2019

Vanwege het nieuwe subsidiebeleid wordt gesproken over het bundelen van krachten en het gezamenlijk gebruiken van accommodaties. Daarnaast zullen accommodaties duurzamer moeten worden. Gezocht wordt ook naar locaties voor woningbouw. Verschillende uitdagingen die in samenhang moeten worden opgepakt. Daarom presenteren CDA, ONS Voorschoten, PvdA en VVD vandaag een initiatiefvoorstel voor een samenhangend en duurzaam gemeentelijk accommodatiebeleid. 


Voorschoten wil “een aantrekkelijke en groene woonomgeving en gemeentelijke gebouwen die optimaal de maatschappelijke functies faciliteren”. Dat staat in de begroting 2019 van de gemeente en wie is het hier niet mee eens? Tegelijkertijd is er veel discussie in ons dorp over wat er nu gaat gebeuren en hoe die ambities kunnen worden waargemaakt. Lees bijvoorbeeld de recente berichten van de Cultuurfabriek. 


Door de financiële perikelen van de laatste jaren moest er flink worden bezuinigd. Daardoor staat de gemeente voor een lastige opgave. CDA, ONS Voorschoten, PvdA en VVD zeggen niet dat zij de uitdaging met de accommodaties eenvoudig zullen oplossen. Wel denken zij dat er veel winst is te behalen door meer samenhang tussen de verschillende opgaven aan te brengen. 

Daarom komen CDA, ONS Voorschoten, PvdA en VVD met het initiatiefvoorstel voor een samenhangend en duurzaam accommodatiebeleid. We willen beginnen met een inventarisatie. Welke informatie is er al? Welke extra informatie is nog nodig voor een samenhangende aanpak waarbij je niet alleen naar duurzaamheid kijkt, maar je je ook afvraagt of het vervangen van bijvoorbeeld drie gebouwen door één gebouw met meer en andere faciliteiten niet beter aansluit bij behoeftes en tegelijkertijd doelmatiger is? Kan daardoor ook een slim antwoord worden gegeven op de financiële uitdagingen? Ook willen we kijken naar de faciliteiten (de gebruiksmogelijkheden) van bestaande accommodaties en naar de mogelijkheden die een locatie kan bieden als antwoord op onze woonopgave. Dit vormt dan de basis voor een samenhangend gemeentelijk accommodatiebeleid dat eind van dit jaar klaar zou moeten zijn.


CDA, ONS Voorschoten, PvdA en VVD beseffen dat dit een hele klus is waarbij je goed gebruik moet maken van de kennis en creativiteit die in ons dorp aanwezig is. Maar om te beginnen roepen zij met dit initiatiefvoorstel raad en college op de handen ineen te slaan om een goed plan te maken waar Voorschoten jaren mee vooruit kan.

 

-> Download het initiatiefvoorstel.