website creation software

Begroting 2020
Woordvoering CDA


Gepubliceerd: 8 november 2019

Voorzitter ik heb een kroon meegenomen. Ik kom hierop aan het einde van mijn verhaal op terug. Toch brengt het mij ook bij uw kroonbenoeming en de koers naar de Leidse regio. Als ik de woorden van burgemeester Lenferink van Leiden moet geloven dan hebben wij met u, weliswaar figuurlijk, het Paard van Troje binnen gehaald. Ik was daar echter niet bang voor,… tot u besloot aan de Leidseweg te gaan wonen. Overigens woont het halve college straks aan die weg. De Leidse weg is overigens duidelijk ingezet en vraagt om stevige beslissingen. Niet doormodderen maar keuzes maken. Zonder daarbij het uitgangspunt van zelfstandigheid te verliezen. Later we het vooral niet ingewikkelder maken dan het is en ons kompas richten op het noorden .. en dat is niet moeilijk want een kompas wijst altijd naar het noorden. Zorg dat er beleid gemaakt kan worden in Voorschoten en dat ondersteuning plaatsvindt vanuit Servicepunt 71. Onze ambtenaren en Voorschoten verdienen die duidelijkheid. En als dat geld kost kloppen we aan bij de provincie. Zij wil tenslotte ook graag een duidelijke keuze voor de LR en dat kost geld. Stilstaan en nietsdoen kost altijd meer Voorzitter!


Voorzitter.. de afgelopen jaren is onze begroting van stuitend naar sluitend gegaan. We geven echter steeds meer uit. Putten uit de reserves en passen noodgrepen toe. Van rond naar ECHT gezond is daarom nog een hele uitdaging!


De slechtste jaren liggen achter ons. Oplettendheid is geboden dat we in de pas blijven lopen. U geeft zelf aan dat dit betekent dat we een mix van maatregelen moeten nemen zoals voortzetting van het in de vorige raadsperiode ingezette financiële beleid, het indexeren/verhogen van de OZB. Een konijn uit de hoge hoed is daarbij een andere manier van afschrijven van onze gebouwen en voertuigen. U houdt voor al onze activa rekening met een restwaarde van 30% en 10%. Dit zorgt ervoor dat we minder hoeven af te schrijven op bezittingen en dat levert, op papier geld, op in de begroting, Maar dat geeft ook nieuwe financiële risico’s die onder controle moeten blijven. De raad heeft hierin een belangrijke taak. Het CDA vindt dat het nodig is dat de raad hiervoor een goed instrument in handen krijgt. Wij verwijzen naar onze motie.


Voorzitter, waar bier en handhaving samenkomen, ontstaat nog al eens wrijving. U heeft met uw inzet al het nodige verzet en met de BOA’s die erbij komen, kunt nog meer doen aan ergernissen in ons dorp. U verdient daarvoor dit biertje met de naam Kordaat.


Ik zou graag een compleet krat willen geven aan het college. Maar dat gaat figuurlijk niet op. Er zijn nog genoeg zaken die aandacht verdienen. Ik noemde hierbij al de keuze voor de Leidse regio en wijs namens de CDA- fractie ook op dat meer regie nodig is op de ontwikkeling van bouwlocaties en het accommodatiebeleid. Voorschoten maken we samen en dus zijn ook voorzieningen voor en steun aan onze culturele organisaties belangrijk. Voorzitter.. Wat zou er toch mooier zijn als we zij aan zij, gemeente, culturele organisaties, ondernemers of beter gezegd heel Voorschoten kunnen samen brengen in een accommodatie in het centrum waarmee ons dorp zonder dat we ons zelf daarmee belasten. Ik noemde dat al eerder Slim samenbrengen.


Voorzitter, Niets is permanenter dan verandering en heel veel schiet de gemeente links en rechts voorbij. Een dorp besturen is ook de regie pakken, ook al ben je niet primair verantwoordelijk . De markt een beetje op weg helpen is naar onze mening ook een rol voor een gemeentebestuur. U schrijft dat u gaat voor 300 nieuwe woningen in vier jaar, voor elke generatie en elke portemonnee. Zie onze motie die hierover gaat. Van veel kanten wordt gevraagd om die kordaatheid. Neem de regie weer in handen als gemeente. Trek de kar weer en wacht niet af aan de zijlijn om straks voor de zoveelste keer vast te moeten stellen dat er weer vertraging is ontstaan of het moment aan je voorbij is gegaan. De zorg over traagheid en gebrek aan daadkracht wordt uitgesproken door de ondernemersvereniging, bouwers , burgers maar ook vanuit de eigen achterban. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een welbekend voormalig raadslid en lid van de Tweede Kamer uit ons dorp uit een bekende kring van het college.


Als dan ook nog eens erg hoge leges worden geheven en blijkt dat we € 900.000 te veel hebben geïnd, is het helemaal lastig het in een positief perspectief te plaatsen. Omdat leges kostendekkend horen te zijn, zou dit toch voorzien moeten zijn? Er zijn dus inwoners en ondernemers die te veel hebben betaald..of zie ik dat verkeerd? Ik hoor daar graag een reactie van het college over, samen met een uitleg waarom in dit kader harmonisatie van het beleid met Wassenaar niet eerder is overgenomen.


Daar waar juist wel kordaat optreden echt een probleem kan worden is uw beleidsuitgangspunt in 2030 onze transitie doelstellingen te halen. De energietransitie doen we zij aan zij met onze inwoners, regionale partners en burgers. We snappen de ambitie maar maken ons zorgen of het financiële offer voor Voorschoten niet te groot wordt. Bijvoorbeeld omdat we uit de pas gaan lopen met Holland Rijnland en subsidies mislopen omdat veel doelstellingen zijn gericht op 2050. Graag hoor ik van het college en de coalitiepartijen of de doelstelling 2030 wel reëel en betaalbaar is.


Ik kan mij voorstellen dat positiviteit vwb deze begroting de boventoon voert omdat een ronde oftewel sluitende begroting kan worden gepresenteerd. Dat heeft veel van u en de organisatie gevraagd en wij waarderen de inzet van u en de medewerkers.

Er liggen nog een aantal moties en amendementen waar we onze handtekening onder hebben gezet die zullen worden toegelicht door de eerstgenoemde partij in dat amendement of die motie.


Ook heb ik nog een losse vraag. We vieren in 2020 75 jaar bevrijding. In de begroting lazen wij hier niets over. Is er genoeg geld beschikbaar om dit historische moment te gedenken en te vieren?


Ik kom tot een afronding Voorzitter.. Ondanks de kritiekpunten is de voorliggende begroting rond en sluitend. Alle blijheid en trots die u kunt uitstralen in de pers is het gevolg van het financiële fundament dat gelegd is in de vorige raadsperiode.


Dat u positief bent is dus eigenlijk ook een kroon op het werk van het vorig college en de vorige raad. Het beleid wordt min of meer is voortgezet door het huidig bestuur. Straks na mogelijk drie jaar zullen we kunnen vaststellen of dit college en deze raad de kroon op het werk ook daadwerkelijk verdient.


Er is een grote inzet bij de ambtelijke organisatie, het college en de raad om Voorschoten het dorp te laten zijn waar vele Voorschotenaren en ik van houden. Niet wij of zij, maar zij aan zij. Want alleen door er samen de schouders onder te zetten kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan. Vandaar deze kroon op de tafel om ons scherp te houden en te stimuleren. Ik hoop dat het opnieuw een mooi plekje krijgt in de kamer van onze kroonbenoemde burgemeester! Dank u wel.