bootstrap modal


Gepubliceerd: 18 maart 2019

‘Ben je net op weg, sta je alweer stil’, zo zullen vele automobilisten denken als de Lammebrug weer eens open is tussen 7:00 en 9:00 uur. Moniek van Sandick (CDA nr. 4 voor Provinciale Staten) wil dit veranderen. ‘De bruggen rondom Leiden moeten dicht in de spits. De vele extra woningen en meer scheepvaart door de aanleg van de Rijnlandroute maken dat een te groot stuk van de Leidse regio in de spits te lang stil staat’. Daarom is van Sandick in de Leidse regio te zien met de leus ‘Brug dicht in de spits’.


De afstemming tussen openingstijden van bruggen en de spitstijden op autowegen moet worden verbeterd. ‘Momenteel is de Lammebrug al een knelpunt om uit Leiden en Voorschoten te komen of er naartoe te rijden. Met de aanleg van de Rijnlandroute, wordt dat alleen maar erger, als we niet ingrijpen’, vertelt mevrouw van Sandick. Voor de Rijnlandroute moet veel worden gegraven. De grond wordt voornamelijk afgevoerd met binnenvaartschepen. ‘Maar dus even niet in de spits’, aldus van Sandick.

Automobilisten in en rondom Leiden juichen dit toe: ‘Het is verschrikkelijk bij de Lammebrug, maar ook als je naar Leiderdorp wilt of richting Merenwijk, zeker in de zomer. Daar moet toch wat aan gedaan worden.’ En met de vele extra woningen die in Zuid-West (8500), de Willem de Zwijgerlaan en aan de Lammenschans (500) erbij zijn gekomen of nog gaan komen, wordt de druk nog eens extra vergroot.


Wat kan de provincie hier aan doen? ‘De provincie is vaak eigenaar van de bruggen, wat mogelijkheden biedt om afspraken te gaan maken. De binnenvaart goed informeren wanneer de bruggen wel open zullen zijn, een brugwachter ter plekke aanstellen, ruimte waar de binnenvaart een uur kan wachten’. Het CDA is van mening dat bestaande belastinggelden die de Provincie ontvangt van autobezitters ook hiervoor ingezet kunnen worden. Afgelopen jaar is al besloten dat voor pleziervaarders bruggen in Zuid-Holland niet meer apart open en dicht gaan. ‘Deze oplossingsrichting is helaas niet voldoende voor dit probleem. De bruggen staan dan langer open. In de spitsuren is dat geen oplossing’, zo zegt mevrouw van Sandick. Wat dan wel? Van Sandick: ‘Brug dicht in de spits natuurlijk!’