Mobirise

ROB HENDRIKS


"Rentmeesterschap is voor mij niet iets waar ik over praat, maar iets waar ik actief aan werk"

Goedendag. Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Rob Hendriks en ik woon al zolang in ons mooie Voorschoten dat ik er aan verknocht geraakt ben. Sommige van u kennen mij waarschijnlijk en weten waarvoor ik sta.


Voor wie ik onbekend ben, bij deze een korte bloemlezing van mijn leven. Mijn vader had 3 supermarkten en het zal u misschien niet verbazen dat ik uiteindelijk ook ondernemer ben geworden. Ik ben mede-eigenaar van advies bureau HavenLand, dat burgers en bedrijven helpt in hun omgang met de overheid .Als de SubsidieExpert van HavenLand help ik met name bedrijven bij het verduurzamen van hun organisatie en werkprocessen. Vorig jaar en begin dit jaar heb ik lesgegeven op het Wellandcollege aan tuinbouwstudenten op het gebied van duurzaamheid. Ook heb ik me bezig gehouden met het introduceren van elektrisch rijden in Nederland en het realiseren van landelijke elektrische tankstations en slimme netwerken. Als afgestudeerd bioloog aan de landbouw Universiteit heb ik iets met biologie en ben ik voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het circulair organiseren van (bedrijfs)activiteiten. Deze gedachte zou wat mij betreft veel sterker binnen de raad en het gemeentehuis aanwezig mogen zijn. Daar wil ik mij voor inzetten. Rentmeesterschap is voor mij niet iets waar ik over praat, maar iets waar ik actief aan werk. 

Daarnaast ben ik een echt verenigingsmens. Ik heb meer dan 25 jaar bestuurlijke ervaring, vaak in de rol van voorzitter, secretaris of penningmeester. Niet alleen bij het CDA Voorschoten, maar ook bij Harmonie Voorschoten, Podium Jong Professionals Jazz, De dag van de Muziek, de regionale zonnebloem organisatie en de gemeentelijke adviescommissie voor cultuur. Momenteel ben ik voorzitter van de Nederlandse Orchidee├źn Vereniging en namens hen ook actief in Europees verband. Verenigingen en cultuur zijn voor mij meer dan de smeerolie van de samenleving. Ze zijn er een essentieel onderdeel van. Ze houden sociale structuren instant, leren ons respectvol omgaan met mededorpsbewoners en voorkomen sociale vereenzaming. Daarom heb ik mij in het verleden ingezet om alle culturele verenigingen van voorschoten te vereniging in een cultureel platform en te komen tot een nieuw multifunctioneel cultureel centrum. De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij stichting Jongeren in Nood bij de opvang van dak- en thuisloze jongeren in de Leidse regio. Zo probeer ik niet te praten over sociale verantwoordelijkheid, maar daar waar ik kan een handje te helpen.


Als bewoner van de Leidseweg Noord-Noord, ben ik begaan met de toegankelijk van ons dorp en de verkeers- en parkeer problemen, de water- riool overlast, de ontwikkeling van het Intratuin- en Segaar gebied en de tunnelbak. Goede oplossingen zijn nodig.


Afsluitend wil ik u meegeven dat in mijn ogen Voorschoten mooi, groen en leefbaar is, maar niet perfect of toekomstbestendig. Ik wil me inzetten om dat te behouden, te verbeteren en te realiseren. Dat kan ik niet alleen, maar wel met uw hulp.


Rob Hendriks
vraag@desubsidieexpert.nl