free web creator

SIMON BREMMER


"Ik geniet volop van wat Voorschoten te bieden heeft, maar deze voorzieningen zijn geen vanzelfsprekendheid."

Mijn naam is Simon Bremmer en ik ben 34 jaar. Een aantal jaar geleden ben ik vanuit Den Haag met mijn vrouw en twee dochters in de Nassauwijk komen wonen. Ik ben opgeleid als planoloog en werkzaam bij Gemeente Den Haag als projectleider. Ik geef leiding aan een projectteam dat verantwoordelijk is voor het realiseren van complexe stedelijke herontwikkelingsprojecten.


Met mijn gezin geniet ik volop van wat Voorschoten te bieden heeft. Voorschoten is een prachtig groen dorp met goede voorzieningen, goede scholen, een gezellig centrum en betrokken inwoners. Mijn gezin maakt volop gebruik van kinderboerderij, het zwembad, het filmtheater en het Zwembad het Wedde en genieten van alles wat georganiseerd wordt zoals bijvoorbeeld koningsdag en de avondvierdaagse. Sinds ik als bestuurslid van het CDA meer betrokken ben bij wat er speelt in het gemeentebestuur besef ik mij dat deze voorzieningen geen vanzelfsprekendheid zijn. 

Het CDA zet zich in voor het behoud van deze mooie voorzieningen, maar wel met oog voor de kosten. Als het goedkoper kan, bijvoorbeeld door andere inkomstenmogelijkheden of door meer gebruik te maken van vrijwilligers, dan moet daar naar gekeken worden. De gemeente heeft immers ook andere belangrijke taken op het gebied van zorg, verkeer, veiligheid dienstverlening aan burgers en bedrijven en nog veel meer. Alleen met een goed financieel beleid en door samen te werken kunnen we de hoge woonkwaliteit behouden en het dorp nog mooier maken.


Ik hoop als raadslid de belangen van kinderen en gezinnen goed naar voren te kunnen brengen en verwacht met mijn inhoudelijke kennis op het gebied van ruimte, bouwen, wonen en groen de nodige expertise in te kunnen brengen in de gemeenteraad. Mag ik 21 maart op uw stem rekenen? 


Simon Bremmer

simonbremmer@gmail.com