bootstrap builder

Actuele persberichten

9 november 2018

"Voorzitter. Duurzaam vooruitstrevend samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten. Dit belooft de coalitie voor de raadsperiode 2018-2022. Voor deze raad de opdracht te bezien hoe het staat met de mooie beloften."

30 oktober 2018

Er ligt een voorstel van het college van BenW om de regelgeving rond de Winkeltijden in Voorschoten volledig los te laten. Dus ook op collectieve feest- en vrije dagen als 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag.

25 augustus 2018

Het CDA betreurt de beslissing van raadslid Esmée van Herk om verder te gaan als eenmansfractie en de raadszetel niet beschikbaar te stellen aan het CDA Voorschoten.

Datum: 3 augustus 2018

“De bewoners van de Voorstraat vormen het hart en ziel van deze straat. Hoe belangrijk en waardevol de horeca-functie in de Voorstraat ook is, zij zijn vaak de gastheer en gastvrouw van Voorschoten.

Datum: 3 augustus 2018

“Uit de Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Voorschoten blijkt dat de financiën van de Voorschoten nog steeds veel zorgen baren. De uitgaven van de gemeente Voorschoten nemen op jaarbasis met circa € 600.000,- toe. 

Datum: 15 mei 2018

Ieder jaar is op de zaterdag voor Moederdag het CDA in het dorpscentrum om rozen uit te delen. Een mooi gebaar en ook dit jaar was het weer een succes. De honderden witte rozen waren binnen een mum van tijd uitgedeeld.

Datum: 20 februari 2018

Cees Bremmer: “De Krimkade fungeert steeds meer als sluiproute voor het verkeer op de Leidse weg richting het centrum. In de spits slaat het verkeer bij de Zilverfabriek links af de Krimkade op.

Datum: 10 februari 2018

Onlangs is de historische grenspaal uit 1802, die de oude grens tussen Wassenaar en Voorschoten in de berm van de Westelijke Ventweg van de A44 markeerde, tijdelijk verplaatst. De reden is de aanleg van de Rijnlandroute.

Datum: 7 februari 2018

Mark van Oostrum: Onder leiding van de Pvda (staatssecretaris Martin Van Rijn) heeft een grote bezuinigingsoperatie op zorg plaatsgevonden, de zogenaamde kanteling of decentralisatie in het sociaal domein.

Datum: 22 januari 2018

Afgelopen weekend bracht de CDA fractie een bezoek aan de buurt rond het voetbalveldje achter de sporthal. Jarenlang hebben buurtbewoners rond het veldje geklaagd over de overlast die jongeren daar veroorzaakten.

Datum: 22 januari 2018

Terwijl in de Vlietwijk steeds meer zichtbaar wordt dat waterberging niet zomaar op orde is spraak de politiek over het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC); “Onderhoud en vervanging rioleringen”

Datum: 22 januari 2018

Bij veel bewoners van een deel van de mooi opgeknapte Vlietwijk bestaat irritatie over ´de fietspadknip´ in de vroegere doorgaande route aan de Antonie van Leeuwenhoekkade en het daar nu ingevoerde eenrichtingsverkeer. 

Datum: 16 januari 2018

Het heeft even geduurd maar het resultaat van de renovatie van de Vlietwijk mag er zijn. Wie door de opgeknapte Vlietwijk fiets of rijdt ervaart het grote verschil met de situatie van vóór de opknapbeurt.

Datum: 31 december 2017

De dienstverlening van het uitvoerend bedrijf van de werkorganisatie van de gemeente Voorschoten en van de brandweer zijn van onschatbare waarde voor de inwoners ...

Datum: 15 december 2017

De komende jaren moet Voorschoten krachtig met andere gemeenten samenwerken voor een stevige impuls aan de doelstelling dat er in 2050 een regio is die energieneutraal is.

Datum: 5 december 2017

Het CDA Voorschoten is blij met het besluit om € 40.000,- beschikbaar te stellen aan Leergeld Voorschoten. Helga Dulfer: ‘Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen in Voorschoten kan meedoen in de samenleving, dat geldt met name voor jonge kinderen.

Datum: 30 november 2017

Afgelopen woensdag sprak Monique Lamers namens de Voorschotense gemeenteraad in bij de Provincie Zuid Holland. Hier pleitte ze namens de raad voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4.

Datum: 11 november 2017

Als reactie op de door van de Voorschotense raad vastgestelde begroting heeft de Provincie Zuid Holland het preventieve toezicht op de financiën van de gemeente weer omgezet in het normale toezicht achteraf.

Datum: 11 november 2017

Alles op alles zetten op dat het zwembad Wedde open blijft. Die teneur klonk duidelijk door in de bijdrage van Rene Zoetemelk namens de CDA-fractie tijdens de Algemene Beschouwingen over de Programmabegroting 2018-2021.

Datum: 11 november 2017

"Voorzitter, we staan misschien wel voor de belangrijkste begroting die we in Voorschoten ooit hebben vastgesteld..."

Datum: 30 oktober 2017

De ALV van het CDA heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door huidig fractievoorzitter René Zoetemelk.