how to create your own website for free

CDA verkiezingsprogramma: 
Meer dan ooit Voorschoten

Gupubliceerd: 29 januari 2018

René Zoetemelk: "De titel van het verkiezingsprogramma van het CDA verwijst naar het rijke verleden van Voorschoten en naar de toekomst. Niets is permanenter dan verandering. We moeten beter worden, meer samenwerken met de buurgemeenten en er voor zorgen dat we de wettelijke taken als gemeente goed uitvoeren. ..."

8 Speerpunten

uit het CDA Verkiezingsprogramma

Zelfstandig Voorschoten

Voor het CDA staat een zelfstandig en zelfbewust Voorschoten met actief betrokken bewoners voorop. Samenwerken oké, fusie nee.

Financieel gezond Voorschoten

Het CDA wil een kostenbewuste gemeente met een sluitende begroting. Meerjarig duurzaam en financieel gezond.

Zorgzaam & Sociaal Voorschoten

Het CDA wil goede zorg voor jong en oud. Met daarbij gerichte aandacht voor nabijheid van zorg, eigen regie en waardering voor onmisbare vrijwilligers en mantelzorgers.

Duurzaam Voorschoten

Het CDA staat voor een groen en duurzaam Voorschoten, dat voorop loopt in duurzame energie en isolatie-initiatieven. Sterk gestimuleerd door wijkambassadeurs. Een OV-vriendelijk Voorschoten hoort daarbij.

Sportend & spelend Voorschoten

Het CDA wil blijvend investeren in het sportieve en culturele verenigingsleven. Dat versterkt de sociale samenhang in Voorschoten. Voorzieningen moeten toegankelijk en betaalbaar zijn. Zwembad het Wedde moet open blijven.

Bruisend Voorschoten

Het dorpscentrum met een goed winkel- en cultureel aanbod is van vitaal belang. Gratis parkeren draagt daar aan bij. De winkelgebieden Noord-Hofland en Beethovenlaan vormen belangrijke wijkfuncties en verdienen extra aandacht.

Veilig Voorschoten

Het CDA wil méér veiligheid en minder overlast in de woonomgeving. Onbezorgde speelplekken voor kinderen. Politie en handhavers die zichtbaar zijn en handhaven, ook bij treinstations.

Ondernemend Voorschoten

Meer ruimte voor initiatieven en minder regels. Goede en snelle dienstverlening voor inwoners, ondernemers en bedrijven. Verkeersknelpunten op uitvalswegen moeten snel worden verholpen.

Stel uw vraag aan CDA raadsleden over verenigingen en voorzieningen in Voorschoten.

Op 21 maart kiest u over de toekomst van ons dorp. Hoe denkt ú over de verenigingen en voorzieningen van Voorschoten? Stel uw vraag aan onze CDA raadsleden tijdens een live facebook sessie op 7 maart vanaf 20:00 uur!

Het CDA over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten...

Op 20 februari beantwoordden raadsleden René Zoetemelk, Cees Bremmer en Mark van Oostrum verschillende vragen tijdens een live Facebook sessie!

Uitgangspunten

Rentmeesterschap

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Ieder levert een unieke bijdrage aan de samenleving.

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

CONTACT